dilluns, 12 de gener de 2009

Segons de traspàs

Com tots sabreu, aquest passat 31 de desembre de 2008 vam haver d'afegir un segon al còmput dels nostres rellotges, per tal de mantenir la sincronia d'aquestos amb el grup de rellotges atòmics que tenim a escala global. Aquesta errada en la sincronia és deguda a l'existència de diversos estàndards de medició del temps, dels quals els més nomenats són el temps civil i el temps atòmic.

En el sistema de temps civil la duració d'un segon es basa en la duració del dia solar mitjà entre 1750 i 1890 dividida per 86400. Aquesta definició es deu a l'estabilitat en la duració dels dies en aquell període, que des de 1890 ha anat augmentant lleugerament. Abans del 1961, els rellotges atòmics estaven perfectament sincronitzats amb el temps mitjà de Greenwich, també anomenat GMT i pres com a referència per al temps civil. Aquesta sincronia es va perdre el 1971 amb la definició atòmica de segon (1 segon és l'interval que comprén 9,192,631,770 períodes de radiació corresponents a la transició entre dos nivells de l'estructura hiperfina de l'estat fonamental del cesi 133), que va fer que el temps atòmic es retrasara respecte al civil per les variacions d'aquest darrer.

Per a pal·liar els efectes d'aquesta falta de sincronia, el 1972 es va decidir afegir (o suprimir) un segon quan la diferència entre els dos sistemes s'aproximara a +-0.9 segons, i fer aquest canvi els darrers dies de juny o de desembre, de tal forma que la diferència inicial entre el temps atòmic i el civil es va establir en 10 segons, i a partir d'aleshores s'ha afegit segons d'ajust al temps atòmic. Cal afegir que el ritme d'introducció dels segons de traspàs és variable, i no es pot predir, encara que es pot afirmar que aquest ritme és creixent segons una relació quadràtica.
En aquesta gràfica podreu veure els segons de traspàs que s'han afegit des de l'implantació del sistema, representats com a línies verticals. UT1 representa el temps civil, i UTC l'atòmic.
La proposta d'afegir o suprimir segons al temps atòmic ha estat objecte de discussió en els últims temps, i fins avui encara no s'ha arribat a un acord sobre la continuïtat d'aquest sistema d'ajust.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Molt interesant. Ho deien en les noticies i desconeixia la causa d'aquest segon mes.

Unknown ha dit...

uffffffff he tardat anys en vore l¡article... pues si, està perfectament explicat, un segon de diferéncia q tardarà molt, molt de temps a tornar a produïrse, però era un tema important per a garantitzar una sincronia perfecta

Axel ha dit...

Realment, la necessitat d'introduïr segons de traspàs s'incrementa amb el temps seguint una relació quadràtica, provocada per la deceleració del ritme de gir de la terra a causa de les marees i els esdeveniments relacionats amb la tectònica de plaques, el que passa es que la coincidència de la introducció d'un segon de traspàs i un any de traspàs és molt menys freqüent.