dimarts, 3 de febrer de 2009

Model energètic espanyol

El model energètic espanyol està basat en la seua majoria en els combustibles fòssils, que representen el 48% de la generació total, que en l'any 2008 ha estat de 263.961 GWh, mentre que les fonts d'energia renovable representen poc més del 20% d'aquesta xifra. Com es pot apreciar, existeix una forta dependència dels combustibles, que han de ser importats per tal de continuar explotant les centrals tèrmiques de gas, fuel i carbó, amb la contaminació associada a la seua operació, que ronda els 400 grams de CO2 per KWh produït i la dependència dels països productors d'aquests carburants.

El darrer any, es va augmentar la potència instalada en 740 MW amb centrals de cicle combinat, i en uns 2000 MW amb diversos parcs eòlics. La part de la potència assignada al règim especial també va augmentar en uns 2500 MW, mentre que les contribucions de l'energia hidràulica i nuclear van permanéixer invariades.

L'estructura de generació queda així:
32% centrals de cicle combinat
11% energia eòlica
16% plantes tèrmiques de carbó
7% energia hidràulica
22% reactors nuclears
12% règim especial (solar, cogeneració...)

A principis d'aquest any s'han introduït augments en el preu de l'electricitat, destinats a reduir el deute adquirit amb les companyies productores, que fins ara cobraven un preu inferior al de producció de l'energia, encara que a dia d'avui, el deute amb les empreses elèctriques ronda els 40 milions d'euros, i es va incrementar l'any passat un 13% respecte al 2007.

La tendència actual es impulsar programes d'eficiència energètica a les plantes tèrmiques, i fomentar les energies renovables en detriment de l'energia nuclear, destinada per l'actual política energètica a reduir la seua contribució fins extingir-se. Aquesta resposta correspon a un rendiment clar a favor de les inversions a les energies renovables enfront de l'energia nuclear, que en aquest estat compta amb 8 reactors amb una mitjana d'edat elevada (més de 20 anys, quantitat considerada com a cicle de vida màxim de les plantes nuclears). En els pròxims anys s'haurà de renovar una gran part de la infraestructura de generació elèctrica, i queda "al prudente criterio de las autoridades" decidir el futur energètic del món.

Pel que fa als països veïns, França construirà 10 nous reactors nuclears abans de 2020, per millorar la seua estructura de generació basada fonamentalment (>80%) en l'energia nuclear, i Portugal està potenciant les energies renovables fins el 45% per tal de reduir les emissions de CO2, ja que els drets d'emissió d'aquesta substància han pujat des d'uns 5 a 30 euros la tona en sis mesos, obligant a un major control als sectors més contaminants, dels quals la generació elèctrica n'és un dels més importants.

1 comentari:

Unknown ha dit...

jajjajajaj, genial "al prudente criterio de las autoridades" jajaaj, doncs la veritat es que el model eneegètic espanyol no es precisament el idoni... pero que li anem a fer. Jo em decante més per l'energia eòlica per al futur, crec que és neta i pot abarcar tota la demanda d'electricitat del país