dimecres, 2 de setembre de 2009

Salutacions des de Lyon

En primer lloc m'he d'excusar per haver abandonat aquest projecte virtual durant algun temps, primerament per no tenir una connexió a Internet estable i més avant per no disposar de la quantitat de temps necessària per a mantenir el bloc al dia a causa de les inscripcions del nou any acadèmic.

Aquests anys vinents seran lleugerament diferents en quant a la part acadèmica es referix, ja que començaré el tercer curs a Lyon (França), continuant amb el conveni de doble diploma vigent entre la Universitat Jaume I, on he cursat els dos primers anys, i l'INSA de Lyon. Si els resultats són satisfactoris, tindré l'opció de cursar el quart any en aquesta mateixa universitat i després continuar amb les assignatures no convalidades i les pràctiques i estades en empresa a Castelló.

Pel moment em trobe matriculat a un curset intensiu de francés organitzat per l'INSA, i el dia 21 d'aquest mes començaré les classes a la facultat d'Enginyeria Elèctrica.

Espere disposar de temps suficient i nous temes interessants per a poder actualitzar aquest bloc amb regularitat, podeu deixar els vostres comentaris i suggerències a la secció corresponent.