dimarts, 24 de gener de 2012

GPSDO (I) : Comencem...

Avui he rebut uns quants components per al projecte GPSDO, i he començat la presa de mesures de posició amb l'antena que us vaig mostrar i una PDA, que s'encarrega d'enregistrar en una targeta SD totes les dades que ixen del mòdul GPS d'aquesta per a poder analitzar-les després a l'ordinador.

Aquest procés de determinació de la posició pot durar dies, ja que depén de la posició relativa dels satèl·lits i de les condicions atmosfèriques. A més una major quantitat de dades ajudarà a fixar una posició més acurada, ja que la mitjana de les observacions a llarg termini és més precisa que una determinació puntual. No obstant això, em fixaré un límit d'uns 30 cm en la desviació típica, és a dir, la meua posició final serà la marcada per la mitjana (calculada segons l'ajust per mínims quadrats) amb un marge d'error de +-1 m.

A hores d'ara porte 1800 mesures, i les desviacions són de 0,165 m en latitud i de 0,665 m en longitud, us aniré informant de l'evolució del procés!

[ ACTUALITZACIÓ 24/1 14:31] : A les 14.30 porte 8500 mesures, la desviació de latitud no ha variat i la de longitud ha augmentat lleugerament fins als 0,833 metres. Pel que fa a la mitjana de posició, el resultat és estable des de les 300 mesures aproximadament.

[ ACTUALITZACIÓ 24/1 17:30] : He deixat de mesurar la posició quan ja havia recopilat més de 18000 mostres, la desviació en latitud final és de 0,117 metres i en longitud de 0,660 metres.

A continuació us mostre el diagrama del pas dels satèl·lits, la línia blava representa la posició a menor elevació des d'on es pot captar un bon senyal GPS. S'aprecia una zona d'uns 60º d'amplitud on la sensibilitat és menor, i cal que els satèl·lits passen amb una major elevació per tal de captar un bon senyal, però en general l'antena té una vista del cel prou clara. Aquesta zona de mala recepció correspon amb el sector on el teulat obstrueix la vista directa del cel, i m'obligarà a fixar l'antena sobre un suport elevat per evitar aquest efecte. Les línies verdes representen la trajectòria dels satèl·lits representada cada cert temps:


Dispose per tant d'un valor de posició molt precís, que tindré l'ocasió de verificar quan pose en funcionament el mòdul GPS Motorola Oncore UT+. El pròxim pas serà la connexió i configuració d'aquest mòdul, i l'extracció de dades cap a l'ordinador.

[ACTUALITZACIÓ 24/1 21:42] : He arribat a connectar el mòdul GPS a l'ordinador amb un muntatge provisional sobre una protoboard, i he pogut rebre les primeres dades amb el nou sistema. La posició medida amb el nou sistema difereix lleugerament de la calculada anteriorment, i hauré de repetir el cicle de mesures.

3 comentaris:

Unknown ha dit...

Les primeres mesures de les coordenades pràcticament eren exactes, tens idea del que ha pogut ocorrer físicament per a que es desvien? de quanta desviació estem parlant?

Axel ha dit...

La desviació de què parlem és de l'ordre de 0,005 minuts d'arc, sabent que un minut d'arc són aproximadament 1852 metres açò representa uns 10 metres.

Aquesta petita desviació pot donar-se simplement per la dispersió entre els diferents receptors, que utilitzen sistemes físics i algoritmes diferents per a determinar les coordenades.

Hauria de verificar sobre un plànol del cadastre per veure quina de les dos mesures representa amb més exactitud la meua posició real.

Axel ha dit...

ACT: He verificat sobre un plànol del cadastre que la posició més aproximada és la donada pel mòdul GPS Motorola.