dissabte, 31 de març de 2012

GPSDO (VI) : Tractant senyals

En el post anterior d'aquesta sèrie comentava que l'oscil·lador de rubidi proporciona una eixida sinusoïdal a una freqüència nominal de 10 MHz, d'on deriva el primer problema: tots els circuits de tractament de senyal de què dispose només admeten ones quadrades a l'entrada, fent necessària una adaptació. Aquesta adaptació es fa amb l'ajuda d'un amplificador operacional d'alta velocitat, en aquest cas un MAX999, generosament cedit per Maxim Integrated Products, comparant el senyal de sortida de l'oscil·lador amb el seu nivell promedi, de manera que la sortida és una imatge binària de l'entrada amb una forma i una amplitud adequades per fer funcionar els circuits de divisió de freqüència posteriors:


L'ona quadrada producte de la conversió accedix a un microcontrol·lador programat per dividir la seua freqüència, proporcionant diverses eixides a freqüències potencialment útils (100,10 i 1 kHz, a més de 100, 10 i 1 Hz). El codi programat ha estat escrit en ensamblador per tal d'optimitzar la precisió del sistema, sabent que els microcontrol·ladors de tipus PIC16 són dispositius síncrons que treballen sobre les transicions del senyal d'entrada. Finalment utilitzaré l'eixida de 100 kHz com a senyal imatge de l'oscil·lador, i no pas un senyal a 625 kHz com havia anunciat en anteriors entrades.

El següent pas serà la comparació d'aquest senyal dividit amb el senyal de sortida del mòdul GPS a través dels mecanismes ja descrits, comptant el nombre de pulsos que tenen lloc dins d'un curt espai de temps entre dos transicions del senyal GPS, i aplicant els filtrats necessaris.