dimecres, 9 de juliol de 2008

Carregadors de piles (II)

Des que em vaig anar informant sobre la química associada a les piles tradicionals, és a dir, les no-recarregables, he anat investigant i fent petites experiències amb circuits electrònics per tal d'intentar revertir la reacció d'aquestes piles, de recarregar-les químicament.
Com és natural, he anat provant molts dispositius que es poden trobar a Internet, entre ells els que vaig deixar com a links en el post corresponent, i vaig anar descobrint que molts tenen un rendiment molt pobre o nul, i convé millorar el circuit o començar amb un altre sistema.
Cal dir que tot el que descriuré a continuació correspon a observacions experimentals meues, que no tenen una validesa científica universal (ni ho pretenen) i són difícilment reproduïbles, però poden servir per tal d'il·lustrar el concepte i fomentar investigacions més serioses sobre el tema.

En primer lloc, parlaré del primer dispositiu que vaig trobar en la meua recerca prèvia a Internet. Aquest circuit es pot trobar a la pàgina: Afroman's guide to recharging alkaline batteries. Com podeu observar, el circuit és extremadament fàcil de construir, així que em vaig disposar a replicar-lo a casa i a provar els seus efectes sobre les piles, en concret sobre les piles alcalines, ja que pareix que les piles salines presenten majors dificultats pel que fa a la seua recàrrega. Del rendiment del circuit esmentat puc dir que deixa molt que desitjar, ja que es produeix un intens calfament del transistor utilitzat, possiblement degut a la corrent que subministra a la pila, així com dels altres components i de la pila que intentem recarregar. Els resultats en quant a càrrega recuperada a la pila són molt pobres, amb una recuperació molt baixa de càrrega en relació al temps invertit en la seua càrrega. Per tant, no recomane aquest circuit a qui intente recarregar piles alcalines, encara que podeu provar amb lleugeres modificacions per tal d'aumentar el rendiment.

Un altre dispositiu és el següent: i-Hacked. Amb aquest dispositiu, que consisteix en una font de corrent constant, vaig obtindre resultats parcials, possiblement degut a un error en el disseny del circuit o a una resistència massa baixa que implica una corrent de càrrega massa elevada. Amb aquest circuit vaig obtindre una càrrega parcial de les piles, encara que sofreixen un calfament prou important, factor que caldria evitar, ja que és un evident signe de que la càrrega no s'hi està produint, i la pila es comporta com una resistència en aquesta configuració.

L'últim dispositiu que he provat és el que descriu la Wikipedia en alemany i la pàgina de SM0VPO sobre les piles alcalines, amb una lleugera modificació:
Cal afegir que aquest circuit s'ha de muntar de manera que es carreguen un nombre parell de piles a la vegada, per a evitar l'aparició de corrent directa al transformador. La tensió d'eixida d'aquest és de 6 VCA. Aquest circuit m'ha donat molts bons resultats, i anime a qui vulga investigar un poc a començar amb aquest disseny. No provoca calfaments en la pila, encara que les resistències es calfen lleugerament. El seu funcionament es basa en un cicle de càrrega i descàrrega continu que em va impressionar per la seua simplicitat i alta eficiència. El carregador força la corrent a entrar a la pila un 80% del temps, i descarrega la pila un 20% del temps aproximadament, el que fa que s'aconseguisca una càrrega completa i un bon rendiment de la pila recarregada. La forma d'ona del carregador és aquesta:
Si algú té més idees pel que fa a la recàrrega de les piles alcalines, els comentaris seran ben rebuts.

2 comentaris:

Unknown ha dit...

Bloc més que interessant de recarregabilitat, Alex, si expliques una miqueta en més detall l'últim circuit i les peces de que consta jo em compromet a fer-lo. La meua pregunta es, xq le s piles salines presenten més dificultat per a ser recarregades q les alcalines? Es una qüestió de components químics?

Axel ha dit...

Aquest circuit consta d'un transformador que adapta el voltatge de línia (220VCA) a un voltatge menor, en el meu cas 9VCA, connectat a un diode. Aquest diode permet el pas de la corrent només quan la ona d'entrada és en la seua fase positiva, és a dir, V>0. Les resistències limiten la corrent que pot accedir a la pila que estem recarregant per tal d'evitar els recalfaments dels components i de la pròpia pila. Per tant, el circuit limita la polaritat i el voltatge que accedix a la pila en cada moment, possibilitant els cicles de càrrega/descàrrega que acaben carregant la pila.

Segons la meua experiència, les piles salines quasi sempre s'han comportat com a simples resistències i no m'han acceptat càrrega, però açò no vol dir que siga així sempre. Segurament aquest fet tindrà una correspondència directa amb la química al seu interior, encara que no he pogut demostrar-la.