divendres, 11 de juliol de 2008

Producció d'electricitat

Aquests darrers dies s'està parlant molt del cost de l'energia elèctrica, en part per l'augment de les tarifes d'aquest servei que ha esdevingut bàsic als nostres dies, i que sovint usem sense un criteri ben definit. Aprofitant aquesta discussió popular, també s'ha proposat si és realment viable la instal·lació de centenars de milers de metres quadrats de plaques solars o milers de generadors eòlics per tal de produir aquest bé que usem amb tanta llibertat. Com sempre, s'ha obert també el debat sobre la viabilitat de les centrals nuclears, que certs grups consideren com un avantatge front a altres tipus d'energies de tipus renovable.

Doncs bé, en aquest post intentaré analitzar els diferents tipus de generadors elèctrics que hi tenim disponibles hui en dia, citant els avantatges però també els inconvenients de cada tipus.

Primerament, m'agradaria diferenciar entre els diversos tipus de dispositius generadors, dels quals jo entenc que hi ha quatre tipus:
- Solar
- Tèrmica
- Hidràulica
- Nuclear

Del primer tipus en podem dir que és un dels mètodes de producció d'energia que menys contamina i que té un major aprofitament dels recursos naturals, com és la llum solar, que posseix grans quantitats d'energia. En contra d'aquest sistema cal nomenar el seu escàs rendiment, que fa que s'hi hagen d'instalar extensions enormes de plaques solars per tal d'abastir molt poc de consum. Aquest és un dels seus inconvenients més poderosos, mentre que l'altre n'és l'elevada inversió que hi cal dedicar per tal de muntar aquestos enormes "horts solars".

Pel que fa a l'electricitat d'origen tèrmic, cal esmentar que aquest és un dels mètodes més contaminants, però el seu rendiment és prou elevat i el preu per kilovat-hora és menor que amb altres sistemes de generació. Les despeses inicials es mantenen en uns nivells intermedis en comparació amb la instalació solar o les centrals hidràuliques o nuclears, encara que imposen un impacte ambiental molt elevat que s'ha d'assumir, tant per la contaminació que desprenen en cremar el combustible que usen com en la obtenció d'aquest combustible, que pot ser carbó, o residus del refinat del petroli cru, gasos i altres substàncies volàtils.

L'electricitat d'origen hidràulic, ja siga per generadors eòlics o per plantes hidroelèctriques, resulta molt complicada de produir i depén en gran mesura del temps atmosfèric. A més, exigeix inversions molt importants en el moment de la seua construcció i al llarg de tota la seua vida útil per evitar perills de trencament dels embassaments, que porten conseqüències nefastes: Presa de Tous. També s'ha nomenat com a inconvenient dels generadors eòlics l'efecte que tenen sobre les poblacions d'aus, a vegades protegides, que hi ha en la zona, que moren com a conseqüència dels xocs amb les pales del generador.

De l'energia nuclear podem dir que és un dels més eficients mètodes de producció, amb preus per kilovat-hora mínims i una producció de residus infinitesimal comparada amb altres mètodes de generació, encara que els residus produits pels reactors de fissió convencionals contenen partícules radioactives de llarga vida, que són perillosos durant molt de temps i han de ser emmagatzemats convenientment sota terra en condicions molt estrictes. Convé recordar també que la seguritat de les instalacions nuclears preocupa, ja que en cas de fusió del nucli (veure Txernòbil) la contaminació alliberada a l'ambient arriba a nivells letals i ocasiona perjudicis a llarg termini. La seua construcció comporta inversions fortíssimes, així com el seu manteniment, però la seua capacitat de producció d'electricitat és enorme comparada amb els altres sistemes. Els problemes de contaminació de l'energia nuclear podrien solucionar-se si s'adopta finalment els reactors de fusió, en els quals s'uneixen dos àtoms petits per tal de formar-ne un major, amb despreniment d'energia en forma de calor, que s'aprofita per tal de fer girar els alternadors.

3 comentaris:

Axel ha dit...

Com a usuari d'electricitat i autor d'aquest bloc, cal dir que jo defense l'energia nuclear, ja que la seva capacitat de producció és més significativa per a mi que les deixalles radioactives que genera. De fet, si mirem quina quantitat de residus radioactius genera una central nuclear per tal de produir 1 kilovat-hora vorem que aquest valor és de 0.5 mg., és a dir, que per cada gram de residu radioactiu es generen 2000 kilovats-hora d'electricitat. Si comparem aquest valor amb els residus procedents d'una central tèrmica que genera electricitat cremant gas natural, obtenim que aquesta genera 880 kg de CO2, valor que s'incrementa si aquesta central consumix carbó (2900 kg). És clar que la perillositat dels residus no és equivalent, però les quantitats d'aquests no són comparables.

Unknown ha dit...

Aquest article és de primera qualitat i és a més a més un dels grans debats d'avui en dia. Alex, jo en cert mode també estic a favor de la nuclear, però tenim nosaltres prou recursos com per a fer centrals nuclears i viure d'eixa energia açí a Espanya? Les que més m'agraden a mi són l'eólica i la solar, la solar perquè sempre està encara q siga poc rentable, i l'eòlica perquè Castelló pareix la ciutat del vent, i crec que és una deixadessa no aprofitar-la més.

Axel ha dit...

Segons la informació que he trobat al respecte, puc afirmar que les centrals nuclears actuals tenen disponible combustible nuclear per almenys 80 anys, el que fa d'aquesta forma d'energia una de les més estables a mitjà termini. A més, els jaciments són estables en quant a preus del material extret i en la seguretat de les instal·lacions.

En quant a l'aprofitament de l'energia eòlica, cal especificar que la velocitat mínima del vent a la qual arranquen els generadors està entorn dels 4 m/s, és a dir, 14.4 km/h, condicions que no es compleixen amb una suficiència que permeta la instal·lació d'aquest tipus de generadors. A més, aquest mètode té un baix rendiment en comparació amb l'energia nuclear.
El Pla Eòlic Valencià descriu la instal·lació de 2300 MW amb una inversió de 2000 milions d'euros, mentre que la instal·lació d'una potència equivalent en energia nuclear representaria un cost similar encara que l'impacte ambiental seria significativament menor.